FAQ

 • Czy można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, który jest już w Polsce?

  rozwiń

  Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, który jest już w Polsce, jest oczywiście możliwe. Wszystkie informacje na ten temat zawarte są w Ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku prawa pracy. Ustawa ta została znowelizowana i od 1 stycznie 2018 roku weszły w życie nowe rozwiązania, umożliwiające zatrudniania cudzoziemców w Polsce do prac sezonowych. Znowelizowane przepisy dają prawo do wykorzystania dwóch ścieżek postępowania w celu zatrudniania obcokrajowca, np. Ukraińca. Jedna z nich to ścieżka zagraniczna, kiedy pracownik z Ukrainy (pracownicy z Ukrainy) dopiero będzie starał się o przyjazd do polski i druga – ścieżka krajowa. Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, który jest już w Polsce zostaje weryfikowany przez starostę. Decyzja o zezwoleniu wydawana jest w terminie do 7 dni. Jeżeli potrzebne jest postępowanie wyjaśniające, czas wydania decyzji wydłuża się do dni 30. Pracownicy ze wschodu raczej nie mają trudności z uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia na pracę w naszym kraju.

 • Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Jakie dane można pozyskać od przyszłego pracownika?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Jakich danych pracodawca nie może żądać?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Jak zacząc z nami współrpracę?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Najlepsze aplikacje do pracy zdalnej la administracji publicznej.

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • RODO a zatrudnianie nowego pracownika – jakimi danymi możemy rozporządzać?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Jakie dane można pozyskać od przyszłego pracownika?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Jakich danych pracodawca nie może żądać?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

 • Jak zacząc z nami współrpracę?

  rozwiń

  Tak, obecnie pracodawcy mogą zatrudnić do prac sezonowych obywatela Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy (w ogóle pracownicy ze wschodu) są bardzo cenieni na naszym rynku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców chce zatrudniać ich m.in. do prac sezonowych. Zezwolenia wydawane są na pracę w turystyce, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudnienia do prac sezonowych obywatela Ukrainy – jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obydwu stron.pracownicy ze wschodu

Napisz do nas

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania