PRACOWICI.PL

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników ze Wschodu ( Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Azja) nie należy do zadań najłatwiejszych. Jest to proces wymagający dużej wiedzy oraz szczegółowej weryfikacji umiejętności poszczególnych kandydatów. Nasza firma wykorzystuje odpowiednie techniki i prowadzi rekrutację zgodnie z wymogami prawa, a także w wymaganiami poszczególnych klientów. Dzięki temu możemy gwarantować naszym partnerom, że ich firmy zyskają pracowników idealnie dopasowanych do stanowisk, które mają zajmować.

Rozwiążemy Twój problem

Wynajem pracowników

Kandydatów do pracy w Polsce rekrutujemy szczególnie za wschodnią granicą. Bardzo dokładnie sprawdzamy ich kompetencje oraz badamy motywację do pracy. Naszym zadaniem jest jak najlepsze dopasowanie kandydata do stanowiska.

Prowadzona przez nas rekrutacja odbywa się w sposób kompleksowy. Oznacza, że to że pracodawca nie musi poświecić swojego czasu, aby znaleźć dobrego pracownika – wszystkie działania spoczywają na naszej Agencji.

zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca

zatrudnienie pracownika ze wschodu

Jak działamy?

Wyszukujemy kandydatów do pracy w Polsce. Nie ograniczamy się do konkretnej branży – wiemy, jak bardzo zróżnicowana jest nasza rodzima gospodarka. Pozwala nam to stworzyć rzetelną i bogatą bazę pracowników mających różne kwalifikacje, umiejętności i wykształcenie.

Weryfikujemy kompetencje pracowników. Wiemy, jak ważne jest idealne dopasowanie kandydata do stanowiska pracy. Jest to ważne zarówno dla pracodawców, jak i dla samych pracowników. Zajmujemy się transportem i zakwaterowaniem pracowników w Polsce. Pracownicy ze wschodu mogą polegać na naszej Agencji Pracy Tymczasowej Pracowici na każdym etapie współpracy. Organizujemy transport, zakwaterowanie i zapewniamy legalność zatrudniania. Zajmujemy się niezbędną dokumentacją. Zarówno przedsiębiorcy korzystający z naszych usług, jak i sami pracownicy, nie muszą martwić się formalnościami. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów leży po naszej stronie!

Najlepsi pracownicy na czas

Pracownicy ze wschodu – zmniejsz koszty pracy i zyskaj fachowców

Decydując się na zatrudnienie pracowników ze wschodu poprzez Agencję Pracy Tymczasowej dochodzi do znacznej optymalizacji kosztów.

Zyskujesz wykwalifikowanych pracowników, sam decydujesz o czasie ich zatrudnienia, nie musisz przeprowadzać rekrutacji, ani zajmować się dokumentacją. Ponadto, zobowiązujemy się do pomocy w doborze najlepszych rozwiązań podatkowo – księgowych. Współpraca z naszą Agencją zapewnia zatem same korzyści i gwarantuje dodatkowe oszczędności dla Twojej firmy!

Niezależnie od rodzaju prowadzonej
przez Państwa działalności,

wykwalifikowani pracownicy ze wschodu mogą wnieść bardzo pozytywny wkład w rozwój firmy.

Decydując się na nasze usługi możesz mieć pewność, że wszystkie prowadzone rzez nas działania są absolutnie legalne. Rekrutacje prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa pracy. Rekrutujemy pracowników z różnych branż i gałęzi przemysłu. Pozyskujemy zarówno pracowników do prac fizycznych, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeżeli zatem potrzebni są Państwu pracownicy ze Wschodu, ogłoszenia zamieszczane na różnego rodzaju portalach, czy na forum, będą zupełnie niepotrzebne – znajdziemy dla Państwa firmy doskonale przygotowanych pracowników. Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

Rekrutacja pracowników z Ukrainy – co warto o niej wiedzieć?

W ostatnich latach wiele polskich firm zaczęło decydować się współpracę z pracownikami z Ukrainy. Rekrutacja pracowników zza wschodniej granicy wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami i trzeba być świadomym pewnych kwestii. Poniżej odpowiemy na dwa najczęściej zadawane pytania na temat rekrutacji pracowników z Ukrainy, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu.

Jakie formalności muszę spełnić, aby zatrudnić pracownika z Ukrainy legalnie?

Rekrutacja pracowników z Ukrainy wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań prawa dotyczącego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W tym celu przedsiębiorcy muszą uzyskać zezwolenie na pracę od wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Wniosek o zezwolenie na pracę należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy przez pracownika.

Wniosek musi być poparty m.in. umową o pracę, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe kandydata oraz dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku. Po uzyskaniu zezwolenia na pracę przedsiębiorca musi dopełnić kilku formalności związanych z legalnym zatrudnieniem pracownika z Ukrainy.

Przede wszystkim, w związku z rekrutacją pracowników, należy dokonać zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przypisać mu numer PESEL. Ponadto przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, która powinna być dostosowana do polskiego prawa pracy i zawierać wszystkie wymagane informacje.

W przypadku gdy pracownik z Ukrainy nie zna języka polskiego lub angielskiego, umowa o pracę musi być sporządzona w języku ukraińskim i przetłumaczona na język polski. Wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika z Ukrainy powinny być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej 5 lat.

Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę dla osoby z Ukrainy?

Zgodnie z obecnymi przepisami, obywatele Ukrainy, którzy posiadają ważny paszport, mogą pracować legalnie w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednakże, w niektórych sytuacjach zezwolenie na pracę może być wymagane.

Zezwolenie na pracę może być konieczne w przypadku, gdy:

  1. Pracownik z Ukrainy nie posiada ważnego paszportu,
  2. Pracownik z Ukrainy chce pracować w Polsce na stanowisku wymagającym wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
  3. Pracownik z Ukrainy chce pracować w Polsce na czas określony, przekraczający 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.