Rozliczenie

Rozliczamy się jedną miesięczną fakturą za określoną ilość godzin pracy.