Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca

zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca

Pracownicy z Ukrainy, chcąc zamieszkać przez określony czas w naszym kraju i podjąć tutaj pracę, mają możliwość otrzymania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Może on zostać udzielony na okres, który cudzoziemiec potrzebuje do realizacji swojego celu, jednak nie dłuższy niż 3 lata. Pracownicy z Ukrainy dla wielu polskich pracodawców są cennymi ludźmi w firmie, dlatego warto wiedzieć, jak zatrzymać pracownika u siebie bez kłopotów i zupełnie legalnie. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat takiego zezwolenia i procedur, jakie należy przejść, aby je otrzymać!

 

Zatrudnienie obcokrajowca z Ukrainy – Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca
i pracę cudzoziemca

 

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca i pracę cudzoziemca można otrzymać wyłącznie w sytuacji, kiedy obcokrajowiec pragnie przebywać na terenie Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące i krótszy niż 3 lata. I tylko wyłącznie w przypadku posiadania określonych celów – okoliczności takie muszą uzasadniać pobyt cudzoziemca, by otrzymał on zezwolenie. Możliwe jest oczywiście otrzymanie takiego zezwolenia i przedłużenie go również w sytuacji, gdy cudzoziemiec pełni funkcję np. w zarządzie spółki danego przedsiębiorstwa.

 

Pracownicy z zachodu – gdzie i kiedy złożyć wniosek na pobyt i pracę cudzoziemca

 

Aby uzyskać zezwolenie na czasowy pobyt i pracę cudzoziemca, przed ostatnim dniem legalnego pobytu w Polsce, należy złożyć specjalny wniosek – do Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w miejscu adekwatnym do miejsca pobytu. Wniosku nie trzeba dostarczyć osobiście – można wysłać go pocztą, jednak mając na uwadze, by dotarł on w odpowiednim terminie. Pracownicy ze wschodu są cenni dla wielu przedsiębiorców. Jeżeli chcesz, aby pracownicy z Ukrainy nadal u Ciebie pracowali, warto zadbać o wniosek na pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce!

 

Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce, niezbędne jest uiszczenie odpowiednich opłat,
do których należą:

 • opłata skarbowa – 440 zł,
 • opłata osób, pełniących funkcje w zarządzie spółki – 340 zł,
 • opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł.
 • Niezbędne dokumenty do rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę obcokrajowca

 

 

Niezbędne dokumenty do rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę obcokrajowca

 

Do wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę obcokrajowca, należy dołączyć również specjalny formularz, który wypełnia pracodawca, cztery fotografie cudzoziemca, a także kserokopię ważnego dokumentu podróży. Warto również zatroszczyć się o inne dokumenty, które mogą znacznie skrócić oczekiwanie na wniosek i pozwolą uniknąć dodatkowej korespondencji z urzędem.

 

Należą do nich:

 1. informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych,
 2. dokument potwierdzający spełnienie warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia (np. Karta Polaka),
 3. dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania,
 4. świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy,
 5. dokument, będący potwierdzeniem posiadania stałego źródła dochodu,
 6. dokument będący potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
 7. Status pobytowy cudzoziemca po złożeniu wniosku

 

Pracownicy z Ukrainy a czas załatwienia sprawy na pobyt cudzoziemca i pracę cudzoziemca

 

Chcesz jak najszybciej dowiedzieć się, czy pracownicy z Ukrainy będą mogli u Ciebie pracować? Najczęściej decyzje zapadają dość szybko, dzięki czemu pracownicy ze wschodu, ale też pracodawcy nie muszą zbyt długo czekać. Decyzja dotycząca przyznania zezwolenia na pobyt cudzoziemca i pracę cudzoziemca nie powinna zapaść później niż w ciągu jednego miesiąca.

Nasz blog

Zobacz inne artykuły

 • 23 marca 2023

  Jak znaleźć dobrego kandydata na pracownika?

  Znalezienie dobrego kandydata na pracownika to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed pracodawcami. Przygotowanie skutecznej strategii rekrutacyjnej oraz umiejętność rozpoznania wartościowych kandydatów może zdecydować o sukcesie całej organizacji.

 • 31 stycznia 2023

  Leasing pracowniczy. Co zyskujesz jako przedsiębiorca?

  Projekty czekają, a Ty zmagasz się z ciągłymi brakami kadrowymi? Znajdź odpowiednich pracowników tymczasowych i nie przerywaj ciągłości pracy firmy. Postaw na leasing pracowniczy – bo ludzie to Twój największy kapitał.

 • 23 września 2022

  Pracownicy z Ukrainy – Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca

  Pracownicy z Ukrainy, chcąc zamieszkać przez określony czas w naszym kraju i podjąć tutaj pracę, mają możliwość otrzymania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Może on zostać udzielony na okres, który cudzoziemiec potrzebuje do realizacji swojego celu, jednak nie dłuższy niż 3 lata. Pracownicy z Ukrainy dla wielu polskich pracodawców są cennymi ludźmi w firmie, dlatego warto wiedzieć, jak zatrzymać pracownika u siebie bez kłopotów i zupełnie legalnie. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat takiego zezwolenia i procedur, jakie należy przejść, aby je otrzymać!

Napisz do nas

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania